Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

Ακόμη και αν δεν υπήρχε έπρεπε να βρεθεί.


Ακόμη και αν δεν υπήρχε το ασυνείδητο θα έπρεπε να βρεθεί. Ο σολιψισμός (δηλαδή η θέση ότι ο κόσμος είναι η  παράσταση μου)  όταν αναφερόταν στο  οργανικό  στοιχείο του   ε γ ώ ,  βεβαίωνε και το μη - εγώ. Ανόργανα στοιχεία και συνθέσεις οργανικές, φαινόμενα φυσικά  και ψυχικά ολοκλήρωναν σύμφωνα με τον σολιψισμό τη σφαίρα του      α ν ώ ν υ μ ο υ  μη- ε γ ώ. Προς όλα αυτά αντιτίθεται το π ρ ο σ ω π ι κ ό   ε γ ώ , ως υποκείμενο αισθανόμενο, αντιλαμβανόμενο σκεπτόμενο. Έτσι ο χρόνος για να βρεθεί το ασυνείδητο ήταν πολύ ώριμος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου