Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΣΕΜΙΝΆΡΙΟ ΔΩΡΕΆΝ. ΌΠΩΣ ΌΛΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΆΡΙΑ
Nόσος & Yγεία Από τον Ηράκλειτο στον Φουκώ. (Νούσος υγιείην εποίησεν ηδύ τε καί αγαθόν)


Επικοινωνία: adfapostolou@yahoo.gr


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΣΕΜΙΝΆΡΙΟ

Ο Φρόϋντ και η Φιλοσοφία.

Επικοινωνία:adfapostolou@yahoo.gr


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΣΕΜΙΝΆΡΙΟ

Αυτοβιογραφία και Φιλοσοφική Συμβουλευτική

Επικοινωνία:adfapostolou@yahoo.gr

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ


ΣΕΜΙΝΆΡΙΟ
Η αποτυχία των δεξιοτήτων ως προσομοιωμένη συμπεριφορά και η έννοια του Πρόφρωνος στον Παρμενίδη και στον Όμηρο.

ΠΡ'ΟΦΡΩΝ


(ὁ, ἡ)' (πρό + φρήν)' μὲ τὴν φρήν (καρδιά, ψυχή) κλίνουσα πρὸς τὰ ἐμπρός, πρόθυμος, ἔτοιμος, εὔνους, εὐμενής, ἔνθερμος.Επικοινωνία:adfapostolou@yahoo.gr